Nasza oferta

Zakres czynności i specjalizacji naszej firmy:

 • Analiza możliwości inwestycyjnych
 • Opracowanie dokumentacji do WZ
 • Przygotowanie projektów architektonicznych
 • Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Przygotownie terenu pod inwestycję
 • Wyburzenia (budynków, hal, magazynów)
 • Wykopy szerokoprzestrzenne
 • Prace ziemne koparką gąsienicową
 • Budowa domów jednorodzinnych
 • Remonty budynków
 • Rekultywacja gruntów, stabilizacja terenów,
 • Budowa parkingow, drów i mostów,
 • Budowa nasypów drogowych,
 • Prace przy eksploatacji złóż w kopalniach odkrywkowych
 • Szeroko rozumiane prace hydrotechniczne
 • Prace uszczelniające i iniekcyjne.
 • Obwałowanie rzek, jezior, potoków,
 • Urządzanie terenów zielonych,
 • Remonty budowli i modernizacje budowli hydrotechnicznych,
 • Usuwanie skutków powodzi,
 • Wykonawstwo melioracji,
 • Wykonawstwo sieci wodnych i kanalizacyjnych,

Wszystkie wykonywane budowle i prace ze względu na ich specyfikę, wymagają fachowości oraz indywidualnego podejścia.

© 2020 Dragbud